Hiển thị một kết quả duy nhất

2.600.000
1.675.000
2.100.000
2.280.000
2.280.000
1.610.000
1.610.000
1.610.000